3084

De wereldbevoking is gedecimaliseerd en het zorgvuldig geselecteerde, welvarende deel heeft zich geconcentreerd op het enige nog bewoonbare Centrale Continent, het ommuurde Europia. Mondiale Anti-Crisis-Programma’s ter afschaffing, deportatie en planmatig laten uitsterven van Minvermogenden, Lesgevers, Verfsmeerders, Steuntrekkers en Ziekelijken waren succesvol. Al was er nog een korte Overgangspeiode met golfplaten hutjes rond de laatste grote steden, het Suburbium. Doch met gedwongen anticonceptie, abortus en euthanasie werd dit opgelost en Europia werd een bloeiende stadstaat.

De Burgers zijn er rijk. Papiergeld bestaat niet meer, de Klinkende Munt is het wettige betaalmiddel. De nationale gedragscode is ‘Normaal Doen’. Iedere Burger heeft zijn eigen Winkeltje. In het erop passen en het schoonhouden van het stoepje wordt gewoonlijk veel tijd gestoken. In deze Winkeltjes vindt men een ruim assortiment weder-, vrienden- en lippendiensten. ’s-Avonds in de donkerbruine Sozen worden de contracten getekend en verzilverd.

Noodzakelijke Diensten worden verzorgd door De Onderneming. Met een telkens wisselende bemanning van zogeheten Stouterds: oplichters, fraudeurs, chanteurs die onbetaald, gedurende een vastgestelde periode ‘Billenkoek’ moeten draaien. Zij worden onder andere ingezet om op afroep Burgers van A naar B te vervoeren. Op de nek of op de rug, daarin is men in zekere mate vrij. De aller-rijksten maken hier gewoonlijk geen gebruik van. In deze kringen wordt het Zelf Lopen chic gevonden (het toppunt van Normaal Doen).

Een bescheiden deel der Burgerij, de Medeburgers, heeft geen Winkel maar een Plaats, die zij geacht worden goed te kennen. Men vindt hen vooral in de niet-Duitssprekende wijken van Europia en onder ex-‘billenkoekers’. Zij zorgen voor de Gang van Zaken en zijn de enigen die (gedoog-) toestemming hebben hun handen te gebruiken en zich buiten de muren van Europia te begeven. Buitensmuurs delven zij soms illegaal Boeken en Apparaten op uit het Suburbium. De Boeken worden op geheime lokaties doorverteld en geruild. Wie weet waar hij op moet letten herkent een groeiende groep jongere Medeburgers die bereid zijn hun Plaats aan hun laars te lappen en zich organiseren. Met rode sjaaltjes (z.g. pioniertjes) om hun nek gaan zij zingend De Velden Bewerken…

… Hiermee komen wij thans tot de vaststelling dat de toekomst verzekerd is en de geschiedenis zich kan herhalen. Een geruststellende gedachte.

(Uit rapport ‘Rode Draad’ o.l.v. kameraad E.S.
Ondermijningstunnel 3, 21 juni 3084.)

Advertenties