Dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur van het College Van Zorgverzekeraars (CVZ) adviseert haar leden opnieuw een groot aantal ‘dure’ geneesmiddelen niet meer te vergoeden, daar de effectiviteit van deze middelen niet bewezen zou zijn. En dat in de nabije toekomst nog meer middelen zullen volgen.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij, het College van Verplichte Zorgverzekerden (CVZ, in oprichting, althans, zou wel verstandig zijn) adviseren alle premiebetalers de premie pas te betalen als de behandeling geslaagd én de  eventueel uitgekeerde vergoeding bewezen effectief gebleken zijn.
Effectief premie betalen dus.

Advertenties