30 april

En alwéér geen Royalty Watcher of Mode-Connaisseur die iets zinnigs wist te vertellen over dat kapsel van hem.

En namens alle werklozen wens ik alle ouwehoeren succes met hun republiek.

Levederepubliek

Advertenties