Een en ander

Niemand is beter dan een ander
De een is beter in dit, de ander in dat
De een fluistert, de ander schreeuwt
Maar ze zeggen hetzelfde
De een vindt dit, de ander dat
Ieder denkt er het zijne van
De een loopt harder dan de ander
Maar de ander komt er ook wel
De een heeft succes en is bekend
De ander niet en vindt het wel goed zo
De een slaapt in een villa met zwembad
De ander ligt wakker in een tent
in de woestijn met 2.5 miljoen anderen

De een ziet kansen en pakt ze
De ander ziet ze ook maar weet:
er zit een touwtje aan en ze zijn weg
voor ik ze grijpen kan

ψ

Advertenties